“Test jouw idee op succes aan de hand van een professionele test!”

Vul je gegevens in en doe de test voor een GRATIS idee-adviesrapport!

De ideetest helpt je om verder te komen met je idee. Op basis van je antwoorden op een aantal vragen in de test krijg je een onafhankelijk idee-adviesrapport. Met dit idee-adviesrapport weet je waar je nu staat met je idee en wat je met je idee kunt.

Schat je kansen in met de ideetest

Jaarlijks worden in Nederland zo’n 1.800.000 ideeën geregistreerd bij de belastingdienst. Er zijn welliswaar veel ideeën, slechts een klein deel daarvan kan later ook echt worden gebruikt. Een nog kleiner gedeelte is geschikt om geld mee te verdienen en om door te ontwikkelen en als product of dienst op de markt te brengen.

Benut de kansen van jouw idee

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn om met je idee verder aan de slag te gaan? In het idee-adviesrapport worden de mogelijke vervolgstappen aangegeven.

Gerichte acties met je idee

In het idee-adviesrapport komt naar voren welke gerichte acties je kunt ondernemen om je idee verder te ontwikkelen, je idee vast te leggen of te registreren, een octrooi of patent aanvragen voor je idee, een eigen bedrijf starten of misschien je idee verkopen.

Raak je idee niet kwijt – wees er snel bij!

Om te voorkomen dat er iemand anders eerst is met hetzelfde of een vergelijkbaar idee moet je wanneer je een idee hebt snel handelen. Vaak gebeurt het dat mensen tegelijk op een zelfde idee komen. Degene die het eerste tot actie overgaat en het idee vast legt heeft het idee op zijn of haar naam staan.

Eerlijk duurt het langst

De ideetest is niet bedoeld om erachter te komen wat je idee precies is. De vragen zijn zo ontworpen dat ze indirect via je antwoorden leiden tot een gericht adviesrapport. Informatie die je invult wordt vertrouwelijk behandeld en strict geheim gehouden.